• n

  とき - [時]
  じせつ - [時節]
  đợi thời cơ đến: 時節が来るのを待っている
  じき - [時機]
  không lỡ thời cơ: 時機を失わず
  けいき - [契機]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X