• n

  ていしじかん - [停止時間] - [ĐÌNH CHỈ THỜI GIAN]
  thời gian tạm dừng kế hoạch: 計画停止時間

  Kỹ thuật

  ストッピング
  ドエルタイム
  ドエルピリオド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X