• exp

  ろうどうじかん - [労働時間]
  Trong trường hợp thời gian lao động quá 6 tiếng thì người sử dụng lao động phải cho phép người lao động được nghỉ giữa giờ là 45 phút: 使用者は労働時間が6時間を超える場合には、45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
  Thời gian làm việc thì nhiều mà thời gian nghỉ ngơi lại ít nên anh ta k

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X