• n

  じげん - [時限]
  きげん - [期限]
  thời hạn sử dụng thẻ tín dụng: (クレジット)カードの有効期限
  thời hạn đóng thuế: 課税権の期限
  thời hạn trả lời: 回答期限

  Kinh tế

  きかん - [期間]
  きげん - [期限]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X