• n, exp

  かとき - [過渡期]
  thời kì quá độ trong sự phát triển của ~: ~の成長における過渡期
  nền kinh tế trong thời kỳ chuyển tiếp (thời kì quá độ) (từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chuyển sang nền kinh tế thị trường): 過渡期にある経済(社会主義経済などから市場主義経済などへの)
  những thách thức của nền kinh tế trong thời k

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X