• exp

  ちゅうせきせい - [沖積世]
  Thời kỳ đất đai được bồi đắp là lúc đất cát tích lại theo dòng nước.: 沖積世は流水のために土砂などが積み重ねる時代です
  ちゅうせきき - [沖積期]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X