• exp

    すいたいき - [衰退期]
    Tháp chàm này được xây dựng trong thời kỳ suy vong của vương quốc Chămpa.: この塔はチャンパー王国の衰退期に建てられた。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X