• exp

  ちゅうせい - [中世]
  Tôi hi vọng rằng, một ngày không xa ở đây sẽ có một trang Web lưu giữ thông tin về thời trung cổ dành riêng cho những người hứng thú với nó.: いつかここが中世の時代に関心を持つすべての人々についての情報を集めた中心となるようなサイトになることを希望しています
  Bản luận án của cô ấy là về chủ nghĩa thực dân Pháp tr
  ちゅうこじだい - [中古時代]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X