• adj

  じゅどうてき - [受動的]
  うけみけい - [受身形]
  うけみ - [受身]
  Vai trò thụ động: 受身的役割
  Truyền đạt thông tin thụ động: 受身伝達
  うけみ - [受け身]
  Vẫn bị động từ đầu đến cuối: 最初から最後まで受け身のままである
  Phản ứng bị động với ~: ~に受け身の反応を示す

  Tin học

  じゅどう - [受動]
  じゅどうてき - [受動的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X