• n

  かいたい - [懐胎]
  sự thụ thai trinh tiết (của Đức bà Ma-ri): 無原罪懐胎
  かいにん - [懐妊] - [HOÀI NHÂM]
  khả năng thụ thai: 懐妊の可能性
  じゅたいする - [受胎する]
  điều chỉnh sự thụ thai: 受胎調節
  にんしんする - [妊娠する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X