• n

  ふなのり - [船乗り]
  せんいん - [船員]
  すいふ - [水夫]
  かいいん - [海員]
  Trường đào tạo thủy thủ: 海員学校
  Trở thành thủy thủ: 海員になる
  nơi ở của thủ thủ: 海員宿泊所
  thủy thủ có kinh nghiệm: 熟練海員
  danh sách thủ thủ : 海員名簿

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X