• n

  ちょうせき - [潮汐] - [TRIỀU TỊCH]
  しお - [潮] - [TRIỀU]
  かんまん - [干満]
  thủy triều hàng ngày: 毎日の潮の干満
  khoảng cách lên xuống của thủy triều là 3 mét: 潮の干満の差は3メートルほどだ

  Kỹ thuật

  ちょうりゅう - [潮流]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X