• n

  だい - [第]
  Chiến tranh thế giới thứ hai: 第二次世界大戦
  Phó thủ tướng thứ nhất: 第一副首相
  ごう - [号]
  アイテム
  ・・・ようび - [・・・曜日]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X