• adj

  かるい - [軽い]
  にじ - [二次]
  にのつぎ - [二の次] - [NHỊ THỨ]
  Thắng thua là chuyện thứ yếu. Có làm hết sức mình hay không mới là vấn đề.: 勝敗は二の次だ。力いっぱいやったかどうかが問題だ.

  Kinh tế

  じゅんおおて - [準大手]
  Category: 財政

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X