• n, exp

  くんせい - [燻製] - [* CHẾ]
  Nơi làm thức ăn xông khói: 燻製場
  Hun khói: 燻製にする
  くんせい - [熏製] - [* CHẾ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X