• v

  つぐ - [継ぐ]
  けいしょう - [継承する]
  cho con cháu thừa hưởng..: ~を後世に継承する
  thừa hưởng ~ cho đến nay: ~を今日まで継承する
  ngăn cấm quyền thừa hưởng đối với nữ giới: 女性が継承するのを禁じる
  きょうじゅする - [享受する]
  うけつぐ - [受け継ぐ]
  けいしょう - [継承]
  thừa hưởng ngôi vua: 王位継承
  được thừa hưởng từ mẹ: 母親から継承される

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X