• v

  つぐ - [継ぐ]
  けいしょう - [継承する]
  thừa kế ~ cho đến nay: ~を今日まで継承する
  ngăn cấm quyền thừa kế đối với nữ giới: 女性が継承するのを禁じる
  うけつぐ - [受け継ぐ]
  かとくそうぞく - [家督相続]
  người thừa kế: 家督相続人
  người thừa kế chính thức: 推定家督相続人
  けいしょう - [継承]
  thừa kế ngôi vua: 王位継承
  chỉ có con trai mới thừa kế gia sản: 男子だけに限った継承
  được thừa kế từ người này sang người khác: 人から人へと継承される
  được thừa kế từ mẹ: 母親から継承される

  Kinh tế

  そうぞく - [相続]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X