• n

  ほんしつ - [本質]
  じつぶつ - [実物]
  じっしつ - [実質]
  じつ - [実]
  vứt bỏ cái danh mà cầu cái thực chất: 名を捨てて実をとる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X