• n

  こくたん - [黒檀]
  こくえん - [黒鉛]

  Kỹ thuật

  グラファイト
  こくえん - [黒鉛]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X