• Tin học

    めいれいアドレスレジスタ - [命令アドレスレジスタ]
    めいれいポインタレジスタ - [命令ポインタレジスタ]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X