• Tin học

  コンピュテーション
  さんしゅつ - [算出]
  さんてい - [算定]
  さんよう - [算用]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X