• v

  かわる - [代わる]
  máy móc đã thay thế con người: 機械が人間に代わった
  かえる - [代える]
  năng lượng mặt trời sẽ thay thế cho năng lượng từ than và dầu: 太陽エネルギは石炭と石油をかえます
  かえる - [替える]
  かわり - [代わり]
  dùng A thay thế cho B: Bの代わりにAを用いる
  Bàn phím dần được thay thế cho bút máy như là một phương tiện giao tiếp với nhau: コミュニケーション手段としてキーボードがペンに代わりつつある
  Bầu cử thống đốc mới thay thế cho~: ~の代わりとなる新たな総裁を選出する
  Thiết lập cơ chế quản lý xuất khẩu mới thay thế cho:
  こうたい - [交代]
  thay thế kinh doanh ở ~: ~での経営交代
  thay thế vị trí đầu não (trong chính phủ hay công ty): (政府や企業の)首脳の交代
  こうたいする - [交代する]

  Tin học

  おきかえ - [置き換え]
  おきかえる - [置き換える]
  こうかん - [交換]
  ちかん - [置換]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X