• n

  ひんせい - [稟性] - [BẨM TÍNH]
  てんせい - [天成] - [THIÊN THÀNH]
  うまれつき - [生れつき] - [SINH]
  うまれつき - [生まれ付き] - [SINH PHÓ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X