• n

  ぎんが - [銀河]
  thiên hà có hình ellip nhỏ xíu: わい小楕円体銀河
  thiên hà được bao quanh bởi khí và bụi: ガスとちりからなる明るい環が取り巻く銀河
  thiên hà có cường độ phóng xạ cực mạnh trong vùng quang phổ xanh : スペクトルの青色領域の放射が異常に強い銀河

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X