• n

  へんけん - [偏見]
  Cái nhìn thành kiến đối với người nước ngoài.: 外国人への偏見
  Anh ấy có thành kiến sâu sắc với loại hình tranh trừu tượng.: 彼は抽象画に対して強い偏見をもっている.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X