• n, exp

  クリスマスカード
  rất vui khi nhận được thiệp mừng Nô en từ (ai): (人)からクリスマスカードが届いてとてもうれしい
  gửi thiệp mừng Nô en tới những người bạn đã lâu không gặp: 長い間会ってない友人にクリスマスカードを送る
  gửi thiệp mừng Nô en: クリスマスカードを出す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X