• exp

  でんかけつごうそし - [電荷結合素子] - [ĐIỆN HÀ KẾT HỢP TỐ TỬ]
  Thiết bị kết đôi tích nạp silicon.: シリコン電荷結合素子
  Bộ nhớ của thiết bị kết đôi tích nạp: 電荷結合素子メモリー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X