• Kỹ thuật

  しょりそうち - [処理装置]
  Explanation: 演算装置と制御装置をまとめた呼び名
  プロセッサ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X