• n

  けってん - [欠点]
  けっかん - [欠陥]
  たいまん - [怠慢]
  Là sếp của anh, tôi sẽ rất thiếu sót nếu không đưa cho anh dữ liệu này.: 上司として君にこのデータを与えなかったら私は怠慢ということになるだろう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X