• n

  かいほう - [解放]
  thoát khỏi công việc nhàm chán: つらい仕事からの解放
  thoát khỏi áp lực: 圧力解放
  thoát khỏi ràng buộc tình cảm: 感情解放
  thoát khỏi sự quản lý: 監視下の解放
  thoát khỏi sự cưỡng bức: 強制解放
  だっしゅつ - [脱出する]
  Không biết nhà ảo thuật có thoát khỏi chiếc hộp một cách vô sự hay không nhỉ?: 魔術師は無事に箱から脱出できるだろうか。
  とる - [取る]
  にげる - [逃げる]
  ぬける - [抜ける]
  まぬかれる - [免れる] - [MIỄN]
  tôi đã thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc: 危機一髪の所を免れた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X