• adj

  ゆうりな - [有利な]
  じゅんちょう - [順調]
  công việc của anh có thuận lợi không?: お仕事は~ですか?
  こうつごう - [好都合]
  có thêm thuận lợi về ~: おまけに~の好都合がある
  có quá nhiều thuận lợi: なおさら好都合だ
  thuận lợi về mặt khí hậu để trồng lúa: 米作に気候上好都合である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X