• n

  ケシ
  Trồng cây thuốc phiện: ケシの栽培
  Cấm trồng cây thuốc phiện: ケシの栽培を禁止する
  Chúng tôi có máy bay, cây vừng, quả thuốc phiện, cây quế và nho khô: プレーンとゴマ、ケシの実、シナモン・レーズンがあります
  Trồng cây thuốc phiện để sử dụng cho việc sản xuất thuốc phiện: アヘンの生産に用いられるケシを栽培する
  Ruộng c
  アヘン
  Người nghiện thuốc phiện (ma túy): アヘン吸飲者
  ổ hút thuốc phiện (động thuốc phiện, động cần sa): アヘン吸飲所
  Trồng cây thuốc phiện: アヘン栽培
  Nước sản xuất thuốc phiện (ma túy): アヘン生産国
  あへん - [阿片]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X