• n

  てんびやく - [点鼻薬] - [ĐIỂM TỴ DƯỢC]
  Thuốc nhỏ mũi theo cách thức xông hơi: 吸入式の点鼻薬
  thuốc xịt mũi: スプレー式点鼻薬

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X