• v

  へんにゅう - [編入する]
  Được thu nạp vào đội quân dự bị.: 予備艦隊に編入される
  のうにゅう - [納入する]
  とる - [取る]
  thu nạp đồ đệ: 弟子を取る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X