• n

  せんとう - [先頭]
  đi tiên phong: 先頭に立って歩く
  かいたく - [開拓]
  anh ta đã khai phá (là người tiên phong trong) thị trường thức an tự nhiên: 彼は自然食品の市場を開拓した
  người tiên phong: 開拓者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X