• n

  ひょうだい - [表題]
  phân loại theo tiêu đề của ~: ~という表題の下に分類される
  tiêu đề có vẻ hấp dẫn: 面白そうな表題
  タイトル
  trang tiêu đề, trang tên sách: ~ ページ
  しょめい - [書名]
  đặt tiêu đề: 書名を付ける
  cuốn sách có tiêu đề là ABC: 『ABC』という書名の本

  Kinh tế

  ヘッドライン
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X