• v

    あゆみよる - [歩み寄る]
    chúng ta tiến lại gần nhau.: 我々は互いに歩み寄った

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X