• n

  アイルランドご - [アイルランド語]
  Tiếng Ai len cổ: 古アイルランド語
  Hình như tôi đã nói tiếng Ai len trước khi tôi nói tiếng Anh: 私は英語を話すより先にアイルランド語を話していたそうだ
  Tôi lớn lên cùng với tiếng Ailen : 私はアイルランド語を話しながら育った

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X