• n, exp

  こうごえいご - [口語英語] - [KHẨU NGỮ ANH NGỮ]
  Chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh khẩu ngữ (tiếng Anh văn nói): 主に口語英語で使われる
  Phát triển kỹ năng tiếng Anh khẩu ngữ (tiếng Anh văn nói): 口語英語の技能の向上
  Luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ (tiếng Anh văn nói): 口語英語の練習をする
  thể hiện xem có trình độ hiểu tiếng Anh khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X