• n

  エスペラント
  tôi biết nói tiếng Esperanto: 私はエスペラント語が話せる
  tiếng Esperanto: エスペラント語
  cậu đang nói tiếng gì vậy? nghe như kiểu tiếng Esperanto ấy nhỉ. : いまの何語?へー、エスペラント語のひびきなの

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X