• n

  とおりことば - [通り言葉] - [THÔNG NGÔN DIỆP]
  ぞくご - [俗語]
  "Guy" là từ tiếng lóng chỉ một người đàn ông: guyは「男性」を表す俗語である
  ぞく - [俗]
  Tiếng lóng được nói trong giới dân đường phố.: ちまたで話されている俗語
  スラング
  いんご - [隠語]
  tiếng lóng trong nhà tù: 刑務所の隠語
  Người sử dụng ngôn ngữ mật (tiếng lóng) : 隠語を使う人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X