• exp

  がいこくご - [外国語]
  がいじ - [外字] - [NGOẠI TỰ]
  file viết bằng tiếng nước ngoài: 外字ファイル
  báo (viết bằng tiếng) nước ngoài: 外字新聞

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X