• n

  ひびき - [響き]
  tiếng chuông: 鐘の ~
  はんきょう - [反響]
  おんきょう - [音響]
  tiếng vang trong không khí (không gian): 空間音響
  エコー
  máy tạo tiếng vang: エコー・マシン
  điều chỉnh tiếng vang trên đường dây thông tin liên lạc: 通信リンク上のエコーを制御する
  tạo tiếng vang: エコーを生じる
  hiển thị tiếng vang trên máy nghiệm dao động (oscilloscope): オシロスコープ上にエコーを表示する
  đáp lại tiếng vang: エコーを返す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X