• v

  むかえる - [迎える]
  ひきうける - [引受ける]
  いただく - [戴く]
  hôm nay chúng tôi đã rất hân hạnh được tiếp đón ngài Brown: 本日はブラウン博士においでいただくことができました
  かんげい - [歓迎]
  Những vị khách đến thường xuyên thì không được tiếp đón nhiệt tình: いつも来る客は歓迎されない
  tiếp đón trang trọng: 公式の歓迎

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X