• n

  アース
  một đầu đường dây đã tiếp đất: 回路の一方がアースしてある

  Kỹ thuật

  アーシング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X