• conj

  つぎ - [次]
  Tôi thấy rất khó khi xem những ý tưởng tiếp theo của bạn: 次々といろんなアイディアを見せに来られても困る
  ついで - [次いで]
  Tiến lại gần từ nơi vô tận tiếp đến lại lùi ra xa vô tận: 無限遠から接近し次いで無限遠に遠ざかる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X