• v

  ふれる - [触れる]
  cứ tiếp xúc với không khí là bị ô xy hóa.: 空気に~と酸化する
  ふれあう - [触れ合う]
  lấy mất cơ hội quan trọng để tiếp xúc với....: ~と触れ合う大切な機会を(人)から奪う
  せっする - [接する]
  せっしょくする - [接触する]
  vì công việc anh ta phải tiếp xúc với rất nhiều loại người: 彼は仕事のため色々な人に接触しなけれはならない

  Kỹ thuật

  コンタクト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X