• n

    とうじ - [冬至]
    Khi ngày càng kéo dài, trời càng lạnh hơn/ Qua đông chí, trời càng lạnh hơn.: 日が長くなるにつれ、寒さが厳しくなる。/冬至を越すと、寒さが本格化する。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X