• n, exp

  くちどめりょう - [口止め料]
  trả bao nhiên yên tiền để không tiết lộ bí mật: 口止め料として_円払う
  nhận tiền để không tiết lộ bí mật từ ai: (人)から口止め料を取る
  bọn găngtơ đã đưa Karl tiền để ông ta không tiết lộ bí mật với cảnh sát: カールが警察に垂れ込むのを防ごうと、ギャングは彼に口止め料を渡した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X