• n, exp

  うんめい - [運命]
  せんれい - [先例]

  Tin học

  けっていろんてき - [決定論的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X